Zuster Climaca Scheepers

* 20 maart 1929 † 28 januari 2020 

 

Zij werd geboren te Zeelst op 20 maart 1929. Op 4 augustus 1948 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel.

Zij overleed in Verpleeghuis Sint-Barbara te Schijndel op 28 januari 2020.

 

 

Zuster Climaca kwam uit een gezin van 12 kinderen. Op 4 augustus 1948 werd zij  lid van onze Congregatie Zusters van Liefde. Zij werd kleuterleidster en heeft een aantal  jaren gewoond en gewerkt in Tongelre en Woensel. In 1960 werd zij uitgezonden naar Curaçao. Daar woonde en werkte zij achtereenvolgens op Santa Rosa, Pietermaai, Montagne en Sero Grandi. Met veel liefde en respect bezocht ze de mensen en luisterde naar hen. De mensen vertrouwden haar en wisten dat het bij haar veilig was.

In 2002 kwam zij naar Nederland en ging wonen in het Moederhuis in Schijndel. Daar bleef zij tot haar gezondheid minder werd en zij verhuisde naar verpleeghuis Sint-Barbara in 2011.

Wij herinneren ons haar als een tevreden, devote vrouw, een echte Mariavereerster. Het devies van de Congregatie: Ora et Labora, was voor haar heel belangrijk en heeft zij goed in praktijk gebracht. Bidden en werken en zorg voor de armen vormden voor haar de leidraad in haar leven. Die onderstroom van haar leven heeft met liederen en woorden doorgeklonken in haar uitvaartviering op 3 februari 2020. We hoorden daar het verhaal van Jakob uit het Oude Testament, zijn droom over een ladder. Dit verhaal is bewust of onbewust verbonden met de naam van zuster Climaca, die verwijst naar de heilige Johannes

Climacus, ook Johannes van de ladder genoemd. Hij wordt afgebeeld als abt die een ladder draagt en als een man die een visioen heeft waarbij een ladder door monniken wordt beklommen. Elke trede van de ladder, elke stap daarop correspondeert met een bepaalde deugd die beschreven wordt. Zo heeft zuster Climaca stappen gezet op haar weg in het leven en vond ze haar eigen levensverhaal op een weg van groei: van een bescheiden wat onzekere vrouw naar een zuster die hartelijk was, streng en tegelijk vriendelijk, dapper en krachtig, die ook durfde en hart had voor de minderbedeelden. Zuster Climaca is in haar laatste jaren onbewust uit het bewuste leven gegleden, maar daarvóór is ze aan haar weg begonnen in het vaste vertrouwen dat die haar uiteindelijk naar de voltooiing zou leiden. In alle rust heeft ze de laatste stap gezet en met haar laatste ademtocht haar leven teruggegeven aan Hem die haar eens de levensadem heeft ingeblazen.

Moge zij daar nu thuis zijn voor altijd.

 

 

 

 

 Zr. Climaca Scheepers.jpg