Zuster Annita van Laarhoven

* 27 januari 1931 † 20 maart 2020 

 

Zij werd geboren te Geldrop op 27 januari 1931. Op 4 februari 1951 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel.

Zij overleed in Verpleeghuis Sint-Barbara te Schijndel op 20 maart 2020.

 

 

Op 4 februari 1951 verliet zuster Annita haar ouderlijk huis en haar tweelingzus om lid te worden van onze Congregatie.

Haar ouders waren Jacobus Johannes van Laarhoven en Anna Harwegh.

Na haar vormingsjaren in het Moederhuis kwam zij achtereenvolgens te wonen in de kloosters in Woensel, Gestel, Hoogstraat Eindhoven en de Dwarsstraat in Geldrop. Zij werd kleuterleidster en is gekend als een integere, toegewijde en talentvolle  onderwijzeres bij de kleuters. Ook beschikte zij over een grote creativiteit, verschillende schilder- en boetseerwerken zijn uit haar handen gekomen en bewaard gebleven. Zij heeft de leiding gehad over de zustergemeenschap in Geldrop en in het Moederhuis (Groep 3), waar zij met veel aandacht en zorg haar taak vervulde. Werken op het congregatiearchief en in het museum en de bezigheden daar waren voor haar momenten van bezinning. De waardevolle historische bezittingen van de congregatie werden door haar zorgvuldig beheerd en geregistreerd. Ze was trots op de vele ontdekkingen die ze deed en kon daar lang en veel over vertellen.

Op 24 november 2015 ging zij naar klooster Annahof en op 17 april 2018 kwam zij terug in het St.-Jozefklooster.  Maar door het afnemen van haar gezondheid was een verhuizing naar verpleeghuis Sint-Barbara noodzakelijk op 22 december 2019. Daar kwam een einde aan haar creatieve leven, aan haar dienstbaar en toegewijd zijn aan velen op 20 maart 2020. Zij is in besloten kring begraven op het kloosterkerkhof op 26 maart 2020. Er werd op het kerkhof licht voor haar ontstoken en klonk het lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen.

De lezing uit Jesaja 55, 8 – 12 met als begintekst:

     Want uw gedachten zijn niet mijn gedachten,

     en mijn wegen zijn niet uw wegen

     godsspraak van de Heer

was wel heel erg van toepassing voor dit moment van afscheid nemen.

Met een herdenkingsdienst in het St-.Jozefklooster zal op een later tijdstip recht worden gedaan aan het leven en sterven van zuster Annita van Laarhoven.

Dat zij moge rusten in vrede.

 

Zr. Annita van Laarhoven.jpg