Zr. Marie Regina Clabbers

* 22 maart 1932 † 28 november 2020 

 

Zij werd geboren te Son op 22 maart 1932. Op 4 februari 1956 sloot zij zich aan bij onze Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel.

Zij overleed in Verpleeghuis Sint-Barbara te Schijndel op 28 november 2020.

 

 

Zuster Marie Regina was het oudste kind van Lambertus Clabbers en Johanna van den Berg. Na haar kwamen er nog 8 kinderen bij. Haar ouders waren gelovige mensen die hun kinderen een katholieke opvoeding gaven. Iedere zondag gingen ze naar de kerk en elke avond werd het rozenhoedje gebeden. Dit was traditioneel, maar ook gezellig. Het was fijn en veilig thuis.

Na haar lagere school ging ze naar Schijndel op kostschool bij de zusters.

Ze volgde de opleiding op de Mulo en de Kweekschool en in 1956 sloot zij zich aan bij de Congregatie van de Zusters van Liefde.

Zij was een gelukkige religieuze die positief en vertrouwvol in het leven stond. Haar leven kan worden samengevat met de woorden: “Leven in dienstbaarheid”.

Als onderwijzeres was ze heel betrokken op leerlingen en hun ouders. Ze leerde het van haar vader.

Na enkele jaren les gegeven te hebben op de lagere school in St.-Anthonis en Eindhoven werd ze gevraagd voor en uitgezonden naar Zambia. Daar werd ze directrice van een middelbare school in Kawambwa. Bouwen aan een betere toekomst voor de meisjes en voor velen in dit land was haar grote drijfveer.

Na terugkeer in Nederland kreeg zij meer tijd voor haar grote hobby: muziek. Ze speelde orgel en was lid van het koor.

Tussendoor werkte zij op de administratie van de Mariahoeve. Vooral de afwerking van de ondersteuningsvragen/ projecten die via het bestuur binnenkwamen was haar taak en ze deed dat zeer zorgvuldig, op eigen tijd en tempo.

Ze was van harte betrokken op de congregatie en haar familie. In haar familiekring en in onze zustergemeenschap werd zij op handen gedragen. Ze was een blijde en dankbare zuster die wel precies wist wat ze wilde en intens kon genieten van mooie muziek. Haar stille, blijde blik zal gemist worden door velen.

Haar uitvaartviering vond plaats op 3 december. Vanwege de beperkingen in de corona-tijd was dit in besloten kring op het kerkhof in Wijbosch in aanwezigheid van een aantal medezusters en enkele familieleden. Tegelijkertijd vierden de zusters van het St.-Jozefklooster haar uitvaart in de kapel en baden met overtuiging samen: Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.                                    

In gezamenlijke verbondenheid en dankbaarheid werd zij losgelaten en toevertrouwd aan haar Schepper, van wie zij zei: “U Heer, heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij”.

 

Zr. Marie Regina Clabbers.jpg