Gebed van de regenboog

regenboog prsc.jpg

Maak van mij een regenboog
met al die mooie kleuren.

Indigo nodigt uit tot stilte
tot gebed en innerlijke rust.
Doe ons in die stilte opengaan voor U
maak ons ontvankelijk voor U
en aandachtig voor uw schepping

Violet nodigt uit om in wijsheid open te staan
met de verwachting dat het goede dat ons wenkt
en in de toekomst ligt dichterbij mag komen.

Blauw, licht, lucht en water
oorsprong van alle leven nodigt uit tot trouw.
Laat ons leven in dat licht
en verlangen naar levend water.

Groen nodigt tot hoop
Doe ons uw tekenen van hoop verstaan.
Dat het zaad van Gods woord bij ons
in goede aarde valt en in stilte mag groeien.
Bevestig ons verlangen om te leven
in harmonie met U en met onszelf.

Geel is licht, licht brengt warmte over ons.
Licht overwint het donker
het licht van het leven is sterker dan de dood
Maak ons ontvankelijk voor dit Licht.

Oranje wekt ons verlangen.
We worden uitgenodigd
om ja te zeggen op Uw verlangen naar ons
Bevestig ons in dat verlangen om
het goede te behoeden en te bewaren voor elkaar.

Rood nodigt uit tot liefde.
De eerste liefde waarmee Gij ons liefhebt
verwarmt ons, daarin zijn wij geborgen.
Daarom zeggen wij ja op uw liefde.
Laat ons leven onder uw mantel van liefde
als de vogels in de lucht als de bloemen op het veld.
Laat uw regenboog
een teken van hoop zijn voor onze wereld.