Pinksterwens 2018


Met de onderstaande wens, wil het Congregatiebestuur u inspirerende pinksterdagen toewensen.

 

 

 

Een vogel, ze broedt
op de waterbaren,
zweeft boven de chaos,
tijdloos, leeg en woest.
Ze zucht en ze zingt,
moeder van de schepping,
brengt ter wereld
wat het Woord ten leven roept.

 

Zij klapwiekt en vliegt,
rust waar het haar goeddunkt.
Licht is zij, nabij,
dan weer hoog in de lucht.
Zij huist in de schoot,
heet het wonder welkom,
onbevroede krachten
brengt zij aan het licht.

 

Zij danst in het vuur;
wie haar ziet, verbaast zich.
Tong en taal wekt zij
waar dorre doodsheid heerst.
Zij zet ons op weg,
schenkt haar goede gaven,
niet te kooien, klein te krijgen,
onverveerd.

 

Kom, heilige Geest,
stuwkracht, God ten diepste.
liefdesgave, hartenkreet
en laatste zucht.
De sleutel ben jij,
open ons de Schriften:
waai, waai, nieuwe wind,
waai schoon, wek levenslust.

 


2015-05-20-11-09-19-geest-in-wind-en-vuur.jpg