Pinksterwens 2019


Met de onderstaande wens, wil het Congregatiebestuur u inspirerende pinksterdagen toewensen.

 

 

 

Het bestaat.

 

Het bestaat, de kracht die

de geest van God geeft.

Het bestaat, het nieuwe leven

door de Geest van God.

Het bestaat, Pinksteren:

Je openstellen. Bevrijd worden.

Nieuw worden.

 

Doorvertellen. Enthousiast maken.

Vernieuwen. Veranderen.

 

Het bestaat de nieuwe adem. Moed.

Een ander verdragen.

Jezelf verdragen.

De ander accepteren.

Jezelf accepteren.

Geen haat. Geen ruzie. Geen oorlog.

 

Het bestaat…. vrede,

voor mensen ver weg en

voor mensen dichtbij.

 

Er zijn mensen, die elkaar begrijpen,

die bij elkaar horen, met elkaar,

voor elkaar,

die één taal hebben,

de taal van de liefde.

 

Dietrich Steinwede

 


                 duif.jpg