Pinksteren 2021


Met de onderstaande wens wil het Congregatiebestuur u inspirerende Pinksterdagen toewensen.

 

 

Lied van de wind  

 

Wie weet vanwaar zij komt
in tomeloze kracht,
verrassend onverwacht
verfrissend hart en mond?

 

Wie weet waarheen zij gaat
meeslepend in haar vaart,
en niets ontziet of spaart
wat schijnbaar stevig staat?

 

Zo is het met de Geest
die van Godswege waait
en die vernieuwing zaait
en kracht in ons geneest.

 

Kom, adem Gods, en ga
over de aarde heen
opdat wat is versteend
in nieuwe glans ontwaakt.

 

H. Jongerius