Tv-portret van zuster Truus Sonder september 2010

Algemeen overste zuster Truus Sonder, 74 jaar, van de Zusters van Liefde in Schijndel is een van de geportretteerde zusters voor de rkk-tv-serie Oneindig verlangen. Deze serie wordt op woensdagmiddag uitgezonden.

De twee andere geportretteerden zijn de 84-jarige zuster Leonarda van Leeuwen uit Megen en zuster Anne-Marie Bos, 37, die in de Karmel gemeenschap Sint Jozef in Nijmegen woont. Het leven en de motieven van elk van de zusters wordt belicht in telkens twee afleveringen.
In deze serie van zes afleveringen besteedt documentairefilmster Marijke van der Putten uit Breda aandacht aan het dagelijks leven van deze drie zusters en hun kloostergemeenschap. "Een beetje een blik in het privéleven, het ritme van de dag laten zien. En verder het leven van de drie zusters", zegt Van der Putten.

Ze heeft zich altijd al afgevraagd hoe zusters nou eigenlijk leven achter de dikke muren van de kloosters. "Ik kwam er op gegeven moment achter dat die zusters elkaar nooit hun levensverhaal vertellen. Dat doe je blijkbaar niet", zegt ze.

In de voorbereiding voor de tv-serie heeft ze veertig interviews gehad met religieuzen van diverse leeftijden. Uiteindelijk viel haar keuze op de drie zusters die nu in de serie te zien zijn. Zuster Leonarda van Leeuwen uit Megen is de oudste van het drietal. De inmiddels 84-jarige religieuze moet volgen Van der Putten een heel bijzondere dame zijn. "Toen ze 32 jaar was is ze door de andere zusters van haar orde gekozen tot abdis. Een van de regels toen was dat een overste minimaal 40 jaar moest zijn en in ieder geval tien jaar zuster. Toch hebben ze haar gekozen met tweederde meerderheid", vertelt Van der Putten. "En ze heeft het klooster toch door de woelige tijden van het Vaticaans concilie geloodst."

In de eerste twee afleveringen op 28 juli en 4 augustus staat zuster Leonarda van Leeuwen centraal. Dan stopt de serie een week; op 18 en 25 augustus draaien de afleveringen rond zuster Anne-Marie en Truus Sonder sluit op de woensdagen 1 en 8 september de rij af.

-Oneindig verlangen, Nederland 2, woensdag, 18.25 uur.
Let op. In diverse media staan verkeerde aanvangstijden. 18.25 uur is de correcte tijd.

Voor de berichtgeving in het Brabants dagblad klik hier

Voor de berichtgeving op RKK klik hier