Sluiting Huize Ignatius februari 2010

Het algemene beleid van de congregatie is erop gericht om een zodanig woon- en zorgbeleid te hanteren dat het welzijn van de zuster persoonlijk, maar ook van de communiteiten gewaarborgd is. Daarnaast heeft het bestuur de taak om het huisvestingsbeleid van de hele congregatie aan te sturen. Gezien het afnemende aantal zusters en de stijgende gemiddelde leeftijd kan het niet anders zijn dan dat het proces van inkrimping verder doorgaat en dat we als congregatiebestuur genoodzaakt zijn om naar toekomst toe te kijken hoe lang het verantwoord in om de huidige drie kloosters open te houden.
Het bestuur van de congregatie heeft in de periode 2000 – 2006 een zestal kloosters gesloten (Eindhoven-Kloosterdreef, Kaatsheuvel, Tilburg, 's-Hertogenbosch, St. Anthonis en Geldrop). Het proces van de sluiting is steeds tijdig aangekondigd, voor alle zusters is passende woonruimte gevonden en ook voor alle medewerkenden zijn de in het Sociaal Plan aangegeven maatregelen uitgevoerd, waardoor op alle plaatsen de sluiting nagenoeg probleemloos is verlopen.
In het kapittel heeft al geklonken dat het in de lijn der verwachting ligt dat Huize Ignatius het volgende klooster zou zijn dat gaat sluiten. Het bestuur heeft in haar bestuursvergaderingen, in overleg met de zuster-econome en de directeur van de congregatie gesproken over dit onderwerp. Daarnaast is in november 2007 de woon- zorgcommissie opgestart, die ook gekeken heeft naar het proces wat gaande is rond wonen en sluiting van kloosters.
In december 2007 heeft de woon-zorgcommissie haar bevindingen geformuleerd en aangeboden aan het bestuur. Daarna is in de bestuursvergadering van 14 december 2007 vastgelegd dat het bestuur voornemens is om Huize Ignatius medio 2010 te sluiten.
Dit voorgenomen besluit is -na positief advies van de Gemeenschappelijke Ondernemingsraad- omgezet in een definitief besluit en de zusters en medewerkenden zijn hiervan op de hoogte gebracht.
In februari 2009 heeft het bestuur bekend gemaakt dat het klooster per 1 februari 2010 gesloten zal worden. Het klooster wordt verkocht aan de GGzE te Eindhoven. Klik hier voor meer informatie

We zijn ons ervan bewust dat dit besluit ongetwijfeld minder prettige gevolgen heeft voor de in Huize Ignatius wonende zusters en de daar werkzame personen. Bestuur en leiding van Huize Ignatius zullen met behulp van het "draaiboek" waarin alle te nemen stappen bij de sluiting van een klooster zijn opgenomen en met behulp van het Sociaal Plan het proces zorgvuldig begeleiden.
 
Psychiatrisch patiënten in Huize Ignatius
PERSBERICHT
ggze_logo.gif
EINDHOVEN - Er komen ongeveer veertig psychiatrisch patiënten te wonen in Huize Ignatius.

De Zusters van Liefde hebben het klooster in Tongelre verkocht aan de GGzE.

Huize Ignatius stond al langer te koop. De congregatie moet, gezien het afnemend aantal bejaarde zusters, een van de drie kloosters in de stad afstoten. De GGzE zocht een plek om mensen met een psychiatrische beperking begeleid te laten wonen. De organisatie heeft nu ook dergelijke adressen in de stad, maar een plek waar veertig mensen tegelijk kunnen wonen is voor de GGzE efficiënter. De bewoners krijgen overdag begeleiding.

"Bovendien is het gebouw in prima staat", zegt een woordvoerster. "Er hoeft niet veel aan verbouwd te worden." De GGzE nam ook een groot deel van de inventaris over.

Volgend jaar gaan de mensen, die nu voor een deel nog op andere locaties in de stad wonen, over. De GGzE wil nog met de buurt overleggen om te kijken of er bepaalde wensen leven. Zo wordt er gedacht aan het openen van een lunchroom of restaurant, een kapsalon of het meewerken aan het openbaar groen in Tongelre. "Er is ook een kapel bij het klooster, misschien wil de buurt daar iets mee."

De buurt wil er wel over meedenken, vermoedt voorzitter Frits van Geffen van de werkgroep leefbaarheid van wijkcentrum 't Oude Raadhuis. Voor hem was de nieuwe bestemming voor het oude klooster een verrassing, zijn werkgroep wist van niets.

"Die mensen moeten ook ergens wonen, vind ik tenminste. Ik weet dat mensen daar soms moeilijk over doen, maar persoonlijk zie ik wel mogelijkheden. Er is bijvoorbeeld veel onderhoudswerk aan het groen rond boerderij 't Wasven, waar we een kinderboerderij willen oprichten."

Huize Ignatius aan de Tongelresestraat stamt uit 1910. Zes zusters betrokken toen het gebouw, dat ook zeven klaslokalen omvatte. In de loop van de vorige eeuw hebben de zusters tal van 'liefdewerken' in Tongelre tot stand gebracht: van een bewaarschool (voor kleuters) tot cursussen typen en het verzorgen van doden in de parochie. Het klooster draagt de naam van de eerste overste, zuster Ignatia van Vlokhoven.

Eind jaren zeventig werd het klooster verbouwd en ging het dienen als tehuis voor bejaarde zusters. Daarvan zijn er nu nog negentien over. Zij verhuizen dit jaar naar een van de andere kloosters.