Zending Anders Nu oktober 2009

Scannen0008 (Small).jpg2009 is een speciaal jaar voor de congregatie. Het is het jaar dat de laatste vier zusters vanuit Curaçao zijn teruggekeerd naar Nederland. (Klik hier voor de informatie over die dag van terugkeer in juli 2009)

Daarmee is de concrete missionaire zending in het buitenland ten einde gekomen en sluiten we 89 jaar buitenlandse zending af. Echter…. zending is een wezenlijk onderdeel van ons Zuster van Liefde zijn en houdt nooit op. Ook als we ouder worden en we ons terugtrekken kunnen we onze wereldwijde zending beleven. Deze wereldwijde zending is op 30 oktober in de aandacht geplaatst, tijdens een bijzondere samenkomst met als thema "Zending Anders Nu".

Het dagprogramma was al volgt: 
10.00 uur: Ontvangst door het congregatiebestuur
 
11.00 uur: Ochtendprogramma in de kapel
Toespraak door zuster Truus Sonder, algemeen overste.
Klik hier voor de volledige tekst van de toespraak.
Toespraak door mevrouw Manon Vanderkaa, directeur mensen met een Missie.
Klik hier voor de volledige tekst van de toespraak.
12.15 uur: Aperitief en diner
14.30 uur: 

 

Middagprogramma in de kapel
Thérèse Heijne en Adri Bosch (De Letterling) vertellen het verhaal "De glazen bol" aan de hand van een twintigtal interviews die zij hebben gehouden met zusters.
Klik hier voor de volledige tekst van het verhaal.

Daarna vindt in de hal van het moederhuis de onthulling plaats van het monument "De plaats waar je staat is heilige grond", door zr. Truus Sonder, algemeen overste, samen met de twee nog in leven zijnde oud-algemeen oversten: zr. Florentina van Calsteren en zr. Veronique van Woerkum. Zr. Truus houdt hierbij een korte toespraak. Klik  hier voor de tekst.
Het is een glazen wereldbol, waarin met zirkonia's is aangegeven op welke plaatsen in de wereld de congregatie aanwezig was. De wereldbol is geplaatst op een zwarte sokkel in de hal van het moederhuis.
Het monument is vervaardigd door dhr. R. Bos, van Tetterode Glas, Voorthuizen.
 
16.00 uur: Sluiting van de dag.

"De banier van de mensheid" was het symbool dat in alle onderdelen van de dag. Klik hier voor meer informatie over de banier.

Daarnaast is er een tentoonstelling geopend die een beeld geeft van onze zending door de jaren heen. Het thema van de tentoonstelling is "De plaats waar je staat is heilige grond" en is samengesteld door de zusters van het archief in overleg met een voorbereidingscommissie en dhr. H. Beijers.

Klik hier voor informatie over de tentoonstelling.