Zusters van Liefde ontvangen boek Louis van Dijk "Wij stonden aan de basis" mei 2009

boek louis IMG_8774.JPGDrie dikke delen, formaat telefoonboek. Daarin heeft Louis van Dijk de geschiedenis van het onderwijs in Schijndel vastgelegd. De zes jaar die hij daaraan besteedde, maken in alle opzichten duidelijk hoe belangrijk de rol is geweest van de zusters van Liefde in de ontwikkeling van dat hele onderwijs.

Van het simpele breischooltje van Mieke de Bref tot de huidige trots van Schijndel, het nog steeds uitdijende Elde College, waren het de zusters die het voortouw namen. Terecht dus dat de voorzitter van de Schijndelse heemkring, Frans Abrahams, in gezelschap van secretaris Jan Aalders, het standaardwerk van Van Dijk vorige week cadeau deed aan de zusters in de persoon van overste Truus Sonder.
Zij toonde zich vereerd maar maakte ook duidelijk dat zij zich ervan bewust is welke belangrijke rol de zusters in het onderwijs hebben gespeeld. “Wij hebben vaak aan de basis gestaan” aldus de overste.

Door problemen met zijn gezondheid heeft Louis van Dijk zijn boek niet helemaal kunnen voltooien. Dat hebben onderwijscollega’s voor hem gedaan: Piet Creemers, oud-directeur van het Elde, en Piet van den Brand, oud-directeur van de Sint Jansschool. En niet dus ene “Piet van den Bosch” zoals vorige week abusievelijk gemeld werd in deze krant.
Ook Henk Beijers liet zijn blik nog gaan over het werk voordat het in druk verscheen.