Landelijke Open Kloosterdag op zondag 13 april 2008

 
poster kloosterdag.jpgNa het succes van drie Open Kloosterdagen (maart 2000, maart 2003 en mei 2006) is door het KNR-bestuur besloten om ook in 2008 een dergelijke dag te organiseren. Dit keer wordt de Open Kloosterdag gecombineerd met de Roepingenzondag en in aansluiting op het uiroepen van 2008 tot "Jaar van het religieus erfgoed".
Gebleken is dat veel gelovigen bijzonder geïnteresseerd zijn in kloosters als stilteplekken en dat mensen veel belangstelling hebben voor religieus leven in Nederland.
Concreet betekent het dat op 13 april een landelijke Open Kloosterdag georganiseerd wordt. Meer informatie is te vinden op www.open Kloosterdag.nl

Ruim zestig kloosters verspreid over heel Nederland zetten op zondag 13 april 2008 hun deuren open. Het is al weer de vierde landelijke “open kloosterdag’’. Met dit initiatief willen de kloostergemeenschappen laten zien hoe religieus leven in deze tijd wordt vormgegeven. Men hoopt op een inspirerende en respectvolle ontmoeting, waarin bezoekers en kloosterlingen op informele wijze met elkaar in contact kunnen komen. Vandaar het motto: Wat beweegt jou? Hieruit spreekt de uitnodiging tot een open en vrijmoedig gesprek.

Kloosters staan bekend als ‘stilteplekken’. De monastieke gemeenschappen en hun gebouwen beantwoorden aan een verlangen naar stilte, rust en spiritualiteit in deze tijd. Maar stilte en religieus leven zijn niet synoniem. De kloosters van actieve religieuzen werden en worden juist gekenmerkt door een constante bedrijvigheid. Naast stiltemomenten en verdieping kenmerkte het leven van zusters en broeders die werkzaam waren in de gezondheidszorg en het onderwijs zich veelal door dynamiek en activiteiten.
In 2008, het 'Jaar van het Religieus Erfgoed', kan stil worden gestaan bij de in kunst en architectuur vertaalde inspiratie en leefwijze van generaties van religieuzen. Daarnaast kunt u op 13 april kennismaken met de inspiratie en leefwijze van eigentijdse religieuzen: ook die actuele belevingskant van ons erfgoed is boeiend en waardevol.

Het tijdstip waarop de open kloosterdag plaatsvindt, de derde zondag na Pasen, is niet toevallig. Deze zondag wordt in heel de kerk gevierd als Roepingenzondag. Vandaar dat religieuzen dan graag willen laten zien hoe zij hun roeping beleven.
 

Landelijke Open Kloosterdag op zondag 13 april, het Moederhuis van de Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel zet haar deuren open
De Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel opent de deuren van het Sint-Jozefklooster (het moederhuis) op 13 april aanstaande. Er wordt een ochtend- en een middagprogramma aangeboden. Het programma is als volgt:
 
  9.15 – 12.00 uur
Eucharistieviering met aansluitend koffie/thee en een presentatie "Zusters van Liefde zijn", sporen van leven: verlangen – bezieling – verbondenheid.

14.15 -16.30 uur:
Gebedsmoment in de kapel met aansluitend koffie/thee en een presentatie "Zusters van Liefde zijn", sporen van leven: verlangen – bezieling – verbondenheid.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor het hele ochtend- of middagprogramma, tussentijds aansluiten is niet mogelijk. Aanmelden is mogelijk tot 11 april via de receptie van het moederhuis, telefoonnummer 073 5441515 of e-mail receptiejk@zustersvanliefde.nl
 
Ook de Hoogstraatgemeenschap te Eindhoven zet haar deuren open op 13 april 2008
De Hoogstraatgemeenschap in Eindhoven zoekt met leken en religieuzen naar inzet en inkeer. De open kloosterdag geeft ons daarvoor een extra gelegenheid. Zij nodigt u graag uit voor deelname aan deze dag op zondag 13 april van 13.00 tot 17.15 uur in ons huis aan de Hoogstraat 301 A in Eindhoven.

Als gemeenschap kiezen we vanuit de Joods Christelijke traditie voor solidariteit met de aan de kant gezette mensen. Dat vraagt om inzicht in wat er in onze samenleving gebeurt. Samen met u willen we op 13 april naar antwoorden zoeken op twee vragen: ‘naar wie moet onze solidariteit uit gaan?’ én ‘waar is in onze tijd Jeruzalem, de Bijbelse plaats van bevrijding en waar Egypte, de Bijbelse plaats van onderdrukking? We organiseren daarvoor twee workshops, die twee keer worden gehouden, resp. om 14.00 en om 16.00 uur. De duur is telkens 3 kwartier.
Daarnaast wordt om 13.15 en om 15.15 uur een klankbeeld getoond over de gemeenschap zelf. Dit klankbeeld duurt 20 minuten met een mogelijkheid voor een nagesprek.
In een zestal vitrines wordt de oproep in beeld gebracht om aan elk mens bevrijding te brengen.
De stille ruimte is voor ieder vrij toegankelijk. U kunt hier luisteren naar meditatieve muziek.
Om 16.45 uur wordt de open middag afgesloten met een gezamenlijke viering.
Nadere informatie bij de Hoogstraatgemeenschap: tel: 040 25 25 609.
Zie ook: Vereniging Hoogstraatgemeenschap Eindhoven.