Viering van de stichtingsdag, 1 november 2007

1 november is een speciale dag voor de zusters van de congregatie. Het is de dag waarop men de stichting van de congregatie gedenkt. Op 1 november 1836 werd een wens van de toenmalige pastoor van Schijndel, Antonius van Erp verwezenlijkt: de Congregatie van de Zusters van Liefde werd gesticht.

Mieke de Bref, afkomstig uit Boxtel, werd de eerste zuster van de congregatie en kreeg de naam: zuster Vincentia. Zij startte op 19 november 1836 met het geven van godsdienstonderwijs en werklessen aan Schijndelse meisjes, als aanvulling op het toenmalige (zeer beperkte) openbaar onderwijs in Schijndel.

Elk jaar op 1 november komen zoveel mogelijk zusters -op uitnodiging van het bestuur- naar het Moederhuis, waar een gezamenlijk dagprogramma aangeboden wordt. De dag wordt begonnen met een feestelijke Eucharistieviering en er is volop gelegenheid voor onderlinge ontmoeting.