KNR - publiekscongres religieus leven oktober 2007

Op 3 oktober 2007 vond in De Vereniging (Nijmegen) de manifestatie Stilte, verbondenheid en bezieling plaats. Subtitel: De kloostertradities als inspiratiebron voor werk en leven.
Meer informatie vindt u op www.bewogenheid.nl.