Vluchtelingen in de knel bestaat 15 jaar - 23-03-07

Op vrijdag 23 maart vierde de organisatie Vluchtelingen in de Knel haar 15-jarig bestaan.

Vluchtelingen in de Knel zet zich in voor de belangen van afgewezen vluchtelingen.
Hun inzet komt voort uit de ervaring dat vluchtelingen niet altijd een eerlijk proces hebben gehad, en uit de overtuiging dat juist zij niet aan hun lot mogen worden overgelaten.
 
logovidk.jpg
Aanleiding voor het ontstaan van Vluchtelingen in de Knel
Zonder het kleine begin in 1983, toen in ons klooster aan de Hoogstraat in Eindhoven twee vluchtelingen, resp. uit Bangladesh en Congo werden opgenomen, zou Vluchtelingen in de Knel misschien niet tot stand zijn gekomen, of minstens niet op deze plaats.
Door het opnemen van vluchtelingen als huisgenoten leerden we als Congregatie hun nood kennen en voelden we hun onzekerheid mee, ver van familie , huis en land.
Van meet af aan werd ook duidelijk dat onze zeer beperkte opvang niet echt zoden aan de dijk zette voor het vluchtelingenprobleem. Er is politieke beïnvloeding nodig om het vluchtelingenbeleid humaan te laten zijn en blijven.
Zo werd aandacht voor de problematiek van vluchtelingen eigen aan de Congregatie en zij gaf en geeft daarvoor nog steeds financiële steun. Naar mogelijkheden werken enkele leden van de Hoogstraatgemeenschap mee als vrijwilliger.
Nog altijd vinden enkele vluchtelingen een goed onderdak in ons klooster.

Groei
Door het toenemend aantal mensen dat moest vluchten groeide de noodzaak
van goed georganiseerde hulp aan hen. Deze kreeg in 1992 vorm in de oprichting van het Regionaal Samenwerkingsverband Vluchtelingen in de Knel. Later is dat samenwerkingsverband omgezet in een Stichting.
Met recht kon op 23 maart gevierd worden dat Vluchtelingen in de Knel 15 jaar bestond.

Was er reden tot vieren?
We kunnen ons afvragen of het gepast was bij de heersende nood van vele vluchtelingen om te vieren. Dit indachtig werd het een bescheiden viering. Er was een duidelijke reflectie op dat wat ten gunste van uitgeprocedeerde vluchtelingen in de laatste 15 jaren was bereikt. Ook werd door de emeritus-hoogleraar internationaal recht, Theo van Boven aangegeven waar in ons Nederlands rechtsbestel manco’s zijn ten aanzien van vluchtelingen.
Deze sprak ook zijn waardering uit voor de grote groep mensen die druk hebben uitgeoefend om het specifieke pardon tot een feit te maken..
De bijeenkomst op 23 maart, samen met vluchtelingen had een open, welwillende sfeer. De gezamenlijke gerichtheid op het welzijn van de vluchteling was voelbaar.

De situatie van Vluchtelingen in de Knel nu:
• Het kernteam van Vluchtelingen in de Knel bestaat uit de coördinator en drie medewerksters.
• Het kernteam krijgt ondersteuning van 72 actieve vrijwilliger/-sters
• Op dit moment worden er 214 mensen geholpen waaronder 51 kinderen
• Van de cliënten zullen naar schatting 30-40 % in aanmerking komen voor specifieke pardon.

Er was reden om dankbaar terug te zien .