Gouden kloosterfeest zuster Truus Sonder - 04-02-07

truus-schilderij.jpgZuster Truus Sonder, algemeen overste van de congregatie, vierde op zondag 4 februari haar gouden kloosterfeest. In 1957 trad zij in bij de congregatie en vanaf 1994 is zij algemeen overste. In maart is dit jubileum op diverse plaatsen in de congregatie gevierd:

Op verschillende tijdstippen (6, 13 en 14 maart) was zuster Truus te gast in de drie grote kloosters (Moederhuis, Annahof + St. Barbara en Huize Ignatius) en was er voor de daar wonende zusters gelegenheid om haar te feliciteren.

Op 6 maart was er ´s morgens een mooie dankviering in de kapel met als thema "Van nu af zul je iemand zijn die mensen vangt ten leven." Bron: Lc. 5,10 Naardense Bijbel.

In de namiddag van 6 maart was er een drukbezochte receptie voor de zusters die niet in de grote communiteiten wonen en voor genodigden van buiten de congregatie.
Zuster Agnes Vos, bestuurslid en dhr. Beijers hielden een "samenspraak" waarin o.a. het feit werd herdacht dat zuster Truus de tweede algemene overste in de congregatie is die in functie haar gouden kloosterjubileum viert. De eerste algemene overste die een gouden kloosterjubileum vierde was zr. Emmanuël in 1890. Klik hier om de hele toespraak te lezen.

In de ruimte waar de receptie gehouden werd was een kleine tentoonstelling ingericht over beide zusters en waren een aantal "Wist u dat" –jes te lezen. Klik hier voor de tekst ervan.

De burgemeester van Schijndel, dhr. H. Opsteegh, hield een toespraak waarin hij het belang van de congregatie voor de gemeente Schijndel onderstreepte, met name op het gebied van de ontwikkeling van onderwijs en zorg. Namens het gemeentebestuur bood hij een cadeau aan dat de relatie van de congregatie en de gemeente symboliseerde.

Dhr. Backus, directeur van de werkorganisatie van de congregatie sprak lovende woorden over de manier waarop zr. Truus omgaat met de werkorganisatie en met zakelijke aangelegenheden. Klik hier voor de volledige tekst van de toespraak.

Als slot zongen alle aanwezigen samen een speciaal voor zr. Truus gecomponeerd feestlied, waarin haar kwaliteiten op creatieve wijze aangehaald werden. Klik hier voor de tekst van het feestlied.

Al met al is het gouden kloosterjubileum van zuster Truus een feest geworden waarop zij met veel genoegen kan terugzien.

Klik hier voor een foto-impressie van de verschillende onderdelen