Jubileumjaar 2011

logo jubileumjaar.jpg 2011 is voor de zusters een bijzonder jaar.
Het is dan 175 jaar geleden dat de congregatie is opgericht.
1 november 2011 is de Stichtingsdag en dat wordt een hoogtepunt in het jubileumjaar, maar daarnaast zullen er gedurende het hele jaar activiteiten en bijeenkomsten zijn, die in het teken staan van het jubileum.
Als eerste is er door zuster Maria Adriaens een logo ontworpen dat op 1 november 2010 aan de zusters is gepresenteerd in de vorm van een boekenlegger. Dit logo zal het hele jubileumjaar meegaan als jubileum-logo.

Achtergrondinformatie bij het logo
Er gaan verschillende symbolen schuil in het logo:
in de open witte ruimte lichten in goud de letters G en D op. Deze letters vormen de niet zichtbare O. God in het centrum als een lege ruimte, omgeven door de kleuren van de regenboog. "Ik zal er zijn" is zijn naam. De regenboog is Gods zichtbare teken van zijn verbond met mensen.
In dit logo weten we ons verbonden met God en met elkaar op weg naar ons jubileum.
Deze G en D kun je ook zien als twee die elkaar luisterrijk toegenegen zijn. De Vader en Zijn Zoon verbonden door de Heilige Geest die tussen hen in ruim baan maakt voor de Liefdesstroom die overval de kleurvakken van de regenboog omspeelt. En stel jij bent de Zoon, dat Kind van God.
De G en D kun je hier ook als handen zien, de kathedrale ruimte van gebed, van het werk van zegening, genezing en troost. De handen die uiteindelijk de versluiering zullen wegtrekken voor onze ogen en ons optillen naar het licht.

 
Op 1 november 2010 heeft zr. Truus Sonder zusters opgeroepen om ideeën aan te leveren voor de viering van het jubileum. Daar zijn veel reacties op gekomen en een groepje zusters heeft samen met het bestuur een keuze gemaakt uit de voorstellen. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de volgende bijeenkomsten en activiteiten in het jubileumjaar:


Het feitelijke jubileum vindt plaats op 1 november 2011. Deze feestelijke dag wordt gevierd in eigen kring.


We hopen dat het jaar 2011 een inspirerend jaar zal zijn op weg naar het jubileum op 1 november