Congregatiekerkhof

Het congregatiekerkhof van de Congregatie Zusters van Liefde is gesitueerd in Wijbosch, Eerdsebaan 3, nabij Klooster Annahof.Congregatiekerkhof.

In de loop der jaren zijn de graven van alle zusters die elders begraven waren geruimd en zijn de namen verzameld op een monument "Geborgen in uw naam". Het is een tombe, die in 1995 geplaatst is op het kerkhof in Wijbosch.

blik op het kerkhof  (Small).jpg tombe(Small).jpg
Zicht op het congregatiekerkhof in Wijbosch Tombe met namen van zusters "Geborgen in uw naam"


Ook bij het moederhuis was een kerkhof, waar 140 zusters begraven lagen en waar tevens de graftombe van pastor Jos vd Schoor (voormalig congregatiepastor) was gesitueerd.

moederhuis kerkhof (Small).JPG moederhuis calvarieberg Small).JPG
Zicht op het voormalige kerkhof bij het moederhuis. Graftombe van pastor Jos van de Schoor,
met op de achtergrond de Calvarieberg (kerkhof Moederhuis).


In 2010 zijn de 140 graven van de begraafplaats bij het moederhuis in Schijndel geruimd. Een aantal (34) zusters is herbegraven en van de overige zusters is de naam opgenomen op een monument. Het is een witte steen, waar ook op staat "Geborgen in uw naam".
Ook de graftombe van Pastor van de Schoor heeft een plaats gekregen op het Congregatiekerkhof.
Tijdens een indrukwekkende viering is in mei 2010 "afscheid genomen" van het kerkhof bij het moederhuis. In de herfst van 2010 is met een viering het nieuwe deel op het congregatiekerkhof in Wijbosch ingezegend.
De namen van alle tot nu toe overleden zusters (vanaf den beginne) zijn nu verzameld op één plek. Bovendien is er ook nog ruimte voor de graven van de nu nog in leven zijnde zusters.
Dit biedt ons de mogelijkheid – naar toekomst toe, na ons heengaan – om het onderhoud van het kerkhof voor bepaalde tijd te garanderen en toe te vertrouwen aan "anderen".

gedenkmuur en steen  (Small) (2).jpg monument (Small).jpg
Zicht op de muren met namen en de witte gedenksteen. Gedenksteen "Geborgen in uw naam".