2015, december: Moederhuis Congregatie Zusters van Liefde te Schijndel overgedragen aan Stichting Hercules

De Congregatie Zusters van Liefde is een religieus instituut in Schijndel, gesticht in 1836, dat zich nu in de fase van voltooiing bevindt. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er geen nieuwe
intredingen meer geweest en is het aantal zusters afgenomen. In totaal waren er 1756 Zusters van Liefde. In 1958 waren er gelijktijdig 1.156 vrouwen lid van de congregatie.

Nu - eind 2015 - zijn er nog 141 zusters, met een gemiddelde leeftijd van ruim 84 jaar. Voorgaande besturen hebben de verkoop van gebouwen en gronden ter hand genomen en in de afgelopen jaren zijn alle kloosters verkocht, behalve Klooster Annahof in Wijbosch en het Moederhuis - Sint-Jozefklooster te Schijndel.

Nu de voltooiing van de Congregatie steeds meer nabij komt, is nagedacht over de toekomst van deze twee kloosters. De "droom" van de zusters is om tot het laatst toe in het Moederhuis/Sint-Jozefklooster te kunnen blijven wonen, maar geen verantwoordelijkheid meer te hebben voor
gebouwen en gronden. Er is een partner gezocht die het Moederhuis/Sint Jozefklooster wil kopen en verbouwen tot (zorg)appartementen. Eind 2014 is een intentieovereenkomst getekend met Stichting Hercules uit Vught, een stichting die o.a. langetermijninvesteringen doet, vooral op het gebied van onroerend goed met een zorgbestemming.
Stichting Hercules werkt samen met Cornelis Huygens Vastgoed BV, dat onroerendgoedprojecten concreet ontwikkelt. Beide partijen hebben al meerdere verbouwingen gerealiseerd voor vele andere religieuze instituten.

Stichting Hercules en Cornelis Huijgens Vastgoed BV te Vught hebben het afgelopen jaar onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor aankoop en verbouwing van het pand.
Inmiddels zijn de onderhandelingen afgerond en is op 11 december 2015 de akte van levering gepasseerd van het sint-Jozefklooster aan Cornelis Huijgens Vastgoed BV in samenwerking met Stichting Hercules.
Het pand wordt in twee gedeelten verbouwd en in totaal komen er ongeveer 90 huurappartementen in de sociaIe sector. Na oplevering van de verbouwing krijgt de Congregatie de gelegenheid om de appartementen en gemeenschappelijke ruimtes te huren voor de tijd dat de Congregatie die nog nodig heeft. Daarna komen de appartementen beschikbaar in het reguliere huurcircuit, met als eerste doelgroep inwoners van Schijndel (en directe omgeving) met een beperkt inkomen en een mogelijke (toekomstige) zorgvraag.
Begin 2016 zal gestart worden met de werkzaamheden. Men start met de verbouwing van het oude gedeelte van het Moederhuis. Als dat gedeelte klaar is wordt het later aangebouwde deel van het Moederhuis verbouwd. De verwachting is dat begin 2018 de gehele verbouwing gereed zal zijn.

Van harte hoopt het congregatiebestuur dat dit een goede stap is naar een toekomst waarin zusters tot het einde toe goed kunnen wonen.

 
   
IMG_3960 a.jpg  
   
 IMG_4737 (Large).JPG  
   
IMG_4748.JPG