2017 Gedeeltelijke ruiming Congregatie-kerkhof

Gedeeltelijke ruiming van het Congregatie-kerkhof aan de Eerdsebaan te Schijndel/Wijbosch.

 

blik op het kerkhof  (Small).jpg

 

 

De Congregatie is op weg naar voltooiing en bezig met het maken van plannen om zoveel mogelijk "ontzorgd" te worden. Een van de aandachtspunten is de zorg voor het Congregatie-kerkhof.  

Op het Congregatie-kerkhof zijn alle graven en namen verzameld van de overleden zusters. We weten en we vinden dat we een heel mooi en goed onderhouden kerkhof bezitten, maar we weten ook dat we het niet ten einde toe zelf kunnen onderhouden. Na het overlijden van de laatste zuster zal er nog een aantal jaren voorzien moeten worden in onderhoud.

 

In het tussentijds kapittel in 2016 is het voorstel besproken om een gedeelte van het kerkhof te ruimen. Dat voorstel werd door de leden van het tussentijds kapittel van harte ondersteund.

 

Inmiddels werken we aan concrete plannen, samen met Gravendienst A. v.d. Burgt & Zn V.O.F. uit Gemert, om in 2017 een groot gedeelte van het kerkhof te gaan ruimen. In totaal gaat het om ± 700 graven.

Onze plannen zien er als volgt uit:

  1. We ruimen het gedeelte met de witte grafkruisen en wat zich daar nog meer bevindt: de Calvarieberg en enkele grote grafzerken. 
  2. We ruimen het gedeelte met de zwarte kruisen tot en met de rij van zusters die begraven zijn in 1999 en nog enkele zusters in het jaar 2000.
  3. We zorgen er in ieder geval voor dat het kerkhof goed bereikbaar blijft. Er wordt een nieuwe toegangsweg aangelegd. 
  4. Alle stoffelijke resten die gevonden worden bij het ruimen, worden herbegraven op het nieuwe – laatst aangelegde – deel van het kerkhof.
  5. We willen alle namen van alle overleden medezusters op een of andere manier zorgvuldig bewaren. Daar zoeken we nog een oplossing voor.
  6. Bij de ingang van het kerkhof wordt een bord geplaatst met de mededeling dat er graven geruimd gaan worden. 

Op dit moment verzamelen we namen en adressen van familieleden van de overleden zusters, om – als straks de graven geruimd gaan worden – met deze families contact te maken en hen over onze plannen te informeren.

Voor meer informatie en het doorgeven van adressen kunt u contact opnemen met

 

 

zuster Bernarda Marie Huijbers
Pastoor van Erpstraat 1
5481 BK  Schijndel
Tel. 073 544 1515

 


E-mail: zr.bernardamariehuijbers@zustersvanliefde.nl