Maart 2017: indrukwekkend afscheid op het congregatiekerkhof

Op 7 maart werd een een dankbare afscheidsgroet gebracht aan de zusters van wie de graven dit jaar geruimd worden.

Het betreft zusters die begraven zijn op het Congregatiekerkhof te Wijbosch - Schijndel vóór 1 november 2000.

Het gaat over 855 overleden zusters en daarnaast nog 7 andere personen w.o. 5 pastores die ook een rustplaats op het kerkhof hebben gekregen.

 

Er waren honderd zusters aanwezig. Na een korte opening en zending vanuit de kapel werd er een tocht gemaakt over het kerkhof waarbij alle namen genoemd zijn, en waarbij met bloemen en licht dit gedenken onderstreept werd.

Om dit bijzondere gebeuren te markeren is een “herinneringsboom” geplant. Het is Perzisch ijzerhout (parrotia persica).

De namen van de 862 overledenen zijn verzameld in een kartonnen koker en die koker is begraven bij de wortels van deze boom.

Daarna werd de bijeenkomst afgesloten in de kapel en afgerond met een gezamenlijke koffietafel in huiskamer de Eik van Klooster Annahof.

 

Het was een waardig afscheidsgebaar. 

 

In april begint de Gravendienst met de ruiming van de graven. 

 

20170307_143751.jpg IMG_1248.JPG
   
 IMG_1346.JPG  IMG_1381.JPG