mei 2017: Klooster Annahof verkocht aan Stichting Laverhof

Persbericht verkoop Klooster Annahof  en naastgelegen weiland aan Stichting Laverhof

De Congregatie Zusters van Liefde is gesticht in 1836 en bevindt zich nu in de fase van voltooiing. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er geen nieuwe
intredingen meer geweest en is het aantal zusters afgenomen. In totaal waren er 1756 Zusters van Liefde. In 1958 waren er gelijktijdig 1.156 vrouwen lid van de congregatie. Nu – begin 2017 – zijn er nog 131 zusters, met een gemiddelde leeftijd van ruim 85,5 jaar. Voorgaande besturen hebben de verkoop van gebouwen en gronden ter hand genomen en in de afgelopen jaren zijn alle kloosters verkocht, behalve Klooster Annahof in Wijbosch-Schijndel.

Als laatste is in 2015 het Moederhuis/St.-Jozefklooster te Schijndel verkocht aan Stichting Hercules en wordt het klooster verbouwd tot huurappartementen, waarin de zusters komen wonen. De eerste 25 appartementen zijn opgeleverd en de verwachting is dat medio 2018 de gehele verbouwing gereed zal zijn. Dan verhuizen ook de zusters die nu in Klooster Annahof wonen  naar het St.-Jozefklooster en komt Klooster Annahof in Wijbosch leeg. 
De afgelopen periode heeft het congregatiebestuur gezocht naar een goede bestemming voor Klooster Annahof  en in eerste instantie is er onderhandeld met Stichting Laverhof. Heel blij zijn wij dan ook dat we kunnen melden dat Klooster Annahof verkocht zal worden aan Stichting Laverhof. verkoop annahof.JPG

Stichting Laverhof biedt wonen met zorg aan in het  Mgr. Bekkershuis en St.-Barbara te Schijndel, in Cunera/Bongerd te Heeswijk-Dinther en in het Retraitehuis te Uden. Daarnaast biedt Laverhof zorg en behandeling thuis. 
Stichting Laverhof koopt het gebouw (en het naastgelegen weiland) en de zusters kunnen er blijven wonen tot medio 2018, waarna het gebouw wordt leeggemaakt. 
Stichting Laverhof heeft het voornemen het gebouw te bestemmen als tijdelijke woonplaats voor de bewoners van het Mgr. Bekkershuis gedurende de verbouwing die daar gaat plaatsvinden. Hier is echter nog geen definitief besluit over genomen. Plannen voor de uiteindelijke bestemming van Klooster Annahof worden nog onderzocht.
Vanuit het verleden zijn er hechte banden tussen de Congregatie en Laverhof, omdat ook St.-Barbara een voormalig klooster is van de congregatie.  Tot 1997 was Huize St.-Barbara eigendom van de Congregatie. Eerst woonden er alleen zusters maar later was het een volwaardig categoraal verpleeghuis. In 1995 werd contact gelegd met de Stichting Schijndelse Verzorgingscentra (SSV, bestaande uit het Mgr. Bekkershuis en Huize Lidwina) om samen de totale ouderenzorg in Schijndel tot een geïntegreerd geheel te maken ten dienste van de bejaarden/zieken in de Schijndelse gemeenschap én in de Congregatie.  

"Stichting Verpleeghuis St.-Barbara" werd in 1996 opgericht en ging in juli 1997 op in de SVZS – Stichting Verenigde Zorgcentra Schijndel, dat later door fusies veranderde in Zorggroep Dorus en nog later in Stichting Laverhof.

Zowel Congregatie als Stichting Laverhof zijn blij met dit plan voor de overdracht. Van harte hoopt het congregatiebestuur dat dit een goede stap is naar een toekomst waarin zusters tot het einde toe goed in het St.-Jozefklooster kunnen wonen en waarbij Klooster Annahof een passende bestemming krijgt.