mei 2017: panden Pastoor van Erpstraat 2-4-6-8 verkocht aan Hoedemakers bouw en ontwikkeling te Rosmalen

Persbericht verkoop Pastoor van Erpstraat 2-4-6-8  in Schijndel aan Hoedemakers bouw en ontwikkeling te Rosmalen

De Congregatie Zusters van Liefde is gesticht in 1836 en bevindt zich nu in de fase van voltooiing. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn er geen nieuwe
intredingen meer geweest en is het aantal zusters afgenomen. In totaal waren er 1756 Zusters van Liefde. In 1958 waren er gelijktijdig 1.156 vrouwen lid van de congregatie.
Nu – begin 2017 – zijn er nog 131 zusters, met een gemiddelde leeftijd van ruim 85,5 jaar. Voorgaande besturen hebben de verkoop van gebouwen en gronden ter hand genomen en in de afgelopen jaren zijn nagenoeg alle kloosters verkocht.

Het Congregatiebestuur heeft de afgelopen periode gewerkt aan de voorbereiding van de verkoop van de Maria-Hoeve, het generalaat en het naastgelegen woonhuis (voormalige rectoraat), met de omliggende gronden, bekend als Pastoor van Erpstraat 2-4-6-8. 
Voor dit gebied is een proces van biedingen opgesteld en hebben bedrijven gelegenheid gehad om via Notarissenkantoor van Kruijsdijk te Schijndel een bieding uit te brengen. Er is gekozen voor Hoedemakers bouw en ontwikkeling uit Rosmalen.

Hoedemakers is sinds haar oprichting in 1931 al generaties lang een zelfstandig familiebedrijf en een belangrijke speler in de bouwwereld. Betrokken, daadkrachtig, eigenzinnig en helder. Dat zijn de kernwaarden die Hoedemakers hebben gemaakt tot de organisatie van vandaag.

De notariële overdracht van gebouwen en gronden aan Hoedemakers vindt plaats op 01 juli 2018. 
Het komende jaar zal Hoedemakers gebruiken om de voorgenomen plannen voor dit gebied verder te ontwikkelen en te concretiseren, rekening houdend met de  gemeentelijke monumentstatus van een van de panden. Hoedemakers zal gedurende dit proces op een aantal geijkte momenten verdere informatie verschaffen.