Kloosters en overige communiteiten

Inleiding

 

De zorg voor anderen stond centraal. Die anderen waren met name de arbeidende klasse in de samenleving. Zij vielen in die tijd overal buiten, geen onderwijs, geen zorg voor ouderen, geen verpleging van zieken en begeleiding van stervenden. Zij waren aangewezen op zichzelf, hulp van de Staat was er niet. De pastoors in de dorpen en de steden trokken zich het lot van deze mensen aan en klopten bij de congregatie aan om hulp door de zusters. Naast het onderwijs aan scholen en zorg aan zieken en bejaarden door de congregatie verzorgd in Schijndel kwam door deze aanvragen ook de hulp aan andere dorpen en steden op gang. Deze uitbreidingen, eerst in Brabant en later daarbuiten, konden gerealiseerd worden omdat het aantal zusters van de congregatie ook vrij snel toenam. Maar ook van buiten Nederland kwamen aanvragen die gehonoreerd werden: eerst uit Curaçao, later uit Indonesia (Sumatra). Zo ontstonden tussen 1856–1928 in totaal 36 kloosters. De congregatie groeide uit tot 47 kloosters vlak voor de Tweede Wereldoorlog. De zusters werkten in onderwijs, verpleging van zieken, bejaardenzorg, thuiszorg en kinderopvang. Later breidde het werkgebied verder uit in Nederland en daar buiten, naar Duitsland, Zambia, Chili, Peru en de Philippijnen.


Klik hier voor een lijst met kloosters die door de Congregatie zijn opgericht.

 

 

De zusters wonen in kloosters en sedert het vernieuwingskapittel van 1968 soms ook alleen of in kleine groepen en/of communiteiten. Daartoe hield de Congregatie een groot aantal woon- en zorgvoorzieningen in stand, die recht doen aan de identiteit, cultuur, levenswijze en zo nodig de individuele zorgbehoefte van de betreffende zuster.

 

De Congregatie wordt steeds kleiner en dat heeft tot gevolg, dat er nog maar één klooster over is: het St.-Jozefklooster in Schijndel. 

Daar zijn 84 appartementen, waarin zusters wonen. 

 

Daarnaast wonen een aantal zusters in Verpleeghuis Sint-Barbara en zijn er nog enkele zusters die elders alleen wonen. 

 

Onderstaande cirkeldiagram geeft de woonsituatie van de zusters weer (situatie per 1 januari 2024). 


 Woonsituatie van de zusters per 01-01-2024.JPG
 

St.-Jozefklooster

Overige communiteiten