Overige communiteiten

   


Zelfstandig wonende zusters

Op 1 januari 2020 zijn er nog 4 zusters die buiten het St.-Jozefklooster alleen wonen. 

Lees verder ►

Vijverhof, Sint-Barbara

In Verpleeghuis Sint Barbara (onderdeel van Laverhof) wonen een aantal zieke en kwetsbare zusters van de congregatie op de afdeling somatiek en de afdeling psycho-geriatrie. Sinds 2004 is in verpleeghuis Sint Barbara in het kader van "kleinschalig wonen" een "religieuze leefstijl-groep" opgericht.

Lees verder ►