Vijverhof, Sint-Barbara

IMG_4388.JPG
Vijverhof, Sint-Barbara

Eerdsebaan 1A
5482 DA Schijndel
Tel: 073-5443300
Fax: 073-5443344

In Verpleeghuis Sint Barbara wonen een aantal zieke en kwetsbare zusters van de congregatie op de afdeling somatiek en de afdeling psycho-geriatrie.
Sinds 2004 is in verpleeghuis Sint Barbara (onderdeel van Laverhof) in het kader van "kleinschalig wonen" een "religieuze leefstijl-groep" opgericht.

 

Dit betekent dat binnen het verpleeghuis aan 16 medezusters van de afdeling psycho-geriatrie de mogelijkheid wordt geboden te wonen in een leefgroep van religieuzen, op de manier zoals ze dat hun hele leven gekend hebben. Ze wonen in Vijverhof en er zijn twee huiskamers voor deze zusters. 

 

Bovendien geeft het aan de "zorgverleners" ruimte om de activiteiten aan te passen aan de leefwijze van de zusters en het pastoraat kan meer gericht zijn op de religieuze grondhouding en beleving van waaruit de zusters leven en geleefd hebben.
De religieuze leefsfeer bepaalt de dagindeling en de activiteiten. Zo kunnen de zusters in een voor hen vertrouwde leefstijl leven, bidden, wonen en de nodige zorg ontvangen. Voor velen een weldaad.
Zuster Ingeborg van de Rijt vervult namens de congregatie voor al onze zusters in Sint Barbara de mantelzorg en familiefunctie.

 

IMG_4392.JPG
IMG_4391.JPG