Pastoraat en pastorale identiteit

Doel van de Congregatie

Het oorspronkelijke doel van onze religieuze gemeenschap geldt ook nog in deze 21e eeuw.

Lees verder ►

Pastorale identiteit

De pastorale identiteit van onze Congregatiegemeenschap willen we als volgt omschrijven: wij zijn een zelfstandige geloofsgemeenschap van vrouwelijke religieuzen, herkenbaar aan een barmhartige levenshouding,

Lees verder ►

Ontwikkelingen op pastoraal gebied

De bezieling en oriëntatie op de Schriften uit het tijdperk van pastor J. van de Schoor (1952 – 1991) is in de periode van pastor G. de Koning (1992 – 2000) verbreed naar het bewustzijn dat wij-zusters-zelf hier een actieve taak in hebben.

Lees verder ►

Pastoraat omvat vier onderling samenhangende gebieden:
Lees verder ►

Het kerkelijk jaar

In de congregatie wordt jaarlijks veel aandacht besteed aan de viering van de kerkelijke hoogtijdagen.

Lees verder ►

Congregatie dagen

De congregatie heeft 2 speciale feestdagen in het jaar, dat is de stichtingsdag op 1 november en het feest van Maria, Moeder van Goede Bijstand op 24 mei.

Lees verder ►