Doel van de Congregatie

Het oorspronkelijke doel van onze religieuze gemeenschap geldt ook nog in deze 21e eeuw. In de Constituties artikel 2 staat dit doel als volgt omschreven:
"Het doel van onze religieuze gemeenschap is:   

constituties1960.jpg We kiezen voor een bewuste toekeer naar de armen vanuit de spiritualiteit van Vincent Depaul."
Nu onze liefdewerken nagenoeg zijn weggevallen hebben we de taak de liefde meer te laten groeien. We bewegen van werkgemeenschap naar leefgemeenschap en hebben de opdracht 'om te zien naar elkaar, omdat God omziet naar ons'.

De Congregatiegemeenschap telt veel oudere medezusters maar we willen een levende geloofsgemeenschap blijven en daartoe gestimuleerd en geïnspireerd worden. De Eeuwige, de Ene weten we als Bron aanwezig in onze onderlinge verbondenheid.