Pastorale identiteit

De pastorale identiteit van onze Congregatiegemeenschap willen we als volgt omschrijven: wij zijn een zelfstandige geloofsgemeenschap van vrouwelijke religieuzen, herkenbaar aan een barmhartige levenshouding,