Ontwikkelingen op pastoraal gebied

koning.jpg De bezieling en oriëntatie op de Schriften uit het tijdperk van pastor J. van de Schoor (1952 – 1991) is in de periode van pastor G. de Koning (1992 – 2000) verbreed naar het bewustzijn dat wij-zusters-zelf hier een actieve taak in hebben.
Om het anders te zeggen: we zijn onszelf meer gaan beleven als een zelfstandige geloofsgemeenschap, levend in verbondenheid met kerk en samenleving.
 
We zijn ons bewust geworden dat we groeien van werkgemeenschap naar leefgemeenschap. Steeds meer vinden wij het noodzakelijk om in onze zorg voor het goede leven en het recht van de "armen" ook onze zorg om elkaar te betrekken.
Dit heeft gevolgen voor het beleven van onze spiritualiteit en de manieren van vieren: we oefenen het beleven van het charisma van de 7e dag in.
schoor.jpg

Het levend houden van onze spiritualiteit is in de eerste plaats onze eigen verantwoordelijkheid. Zelf werken aan het eigen gebedsleven en alleen of met medezusters zoeken naar verdieping is daarom een blijvende opdracht.
 
Op dit moment hebben we twee pastores in dienst, een part-time priester-pastor (R. Hart) en een part-time pastoraal werkende (J. Deckers). De pastores hebben een aanvullende, ondersteunende taak. Zij verzorgen vieringen en geven mede uitvoering aan het door het bestuur vastgestelde beleid. Daarnaast is er nog een priesters (K. Jongeneelen) die regelmatig voorgaat in vieringen.