Pastoraat omvat vier onderling samenhangende gebieden:

Dienen (diaconie)
De vormgeving van onze zending in de huidige bestaansfase van onze Congregatie vraagt voortdurende aandacht, zodat zusters betrokken blijven voelen bij de grotere samenleving. Ook het begeleiden van en betrokken zijn van diaconale groepen in de Congregatie is belangrijk.

Leren (catechese)
De pastores bieden regelmatig gespreksstof aan aan alle zusters en aan afzonderlijke groepen. Vaak wordt daarbij gespreksleiding en bezinning gegeven. Wanneer zusters zelf een initiatief willen nemen tot geloofsgesprek of tot het uitdiepen van een thema dan kan daarbij ondersteuning gevraagd worden.

 

Vieren (liturgie)
De pastores zijn betrokken bij het liturgische beleid in het moederhuis en klooster Annahof. Er zijn, regelmatig ook op zondag, woord- en communievieringen. Daarnaast zijn er meditatieve vieringen en cantatediensten, waarin pastores mee voorgaan. Belangrijk blijft het vieren van ons bestaan en het visioen levend te houden.
Een apart aandachtspunt zijn de vieringen bij het overlijden van een medezuster. de pastores geven ondersteuning bij het voorbereiden van uitvaarten. De intentie is om deze vieringen steeds meer “eigen” vieringen te maken van de communiteiten. De uitvaartviering hoeft niet meer vanzelfsprekend een eucharistieviering te zijn.

Geestelijke begeleiding en individuele pastorale zorg
De eerste verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leidsters en bestuursleden. de precieze taak en grenzen van de pastores hierin moeten nog worden vastgesteld.

past_centrum.jpg