Het kerkelijk jaar

Tijdens het kerkelijk jaar, dat begint met de advent, wordt steeds weer herhaald wat van belang is. Het is een gezamenlijk ‘spel’ waarin ieder zijn, haar eigen rol kan spelen
Het gaat daarbij om de groei van je innerlijk: geloven is voortdurend in ontwikkeling. Geloven gaat niet alleen over kennis, maar vooral over de betekenis daarvan voor je ziel, voor je innerlijk. Het is te vergelijken met een relatie (partners, ouders kinderen, vriendschap): die is in altijd beweging en moet ‘verzorgd’ worden, heeft aandacht nodig. Geloven is niet alleen iets van het hoofd en het verstand, maar meer nog van het hart. Geloven is vooral een zaak van vertrouwen: je toevertrouwen aan wat buiten je macht ligt.
Het kerkelijk jaar is een oude traditie waarin het ‘oefenen’ hiervan gebeurt in de gemeenschap en waar je je als individu, gelovige in mee kunt laten nemen.
De meeste zusters zijn heel bewust met dit ‘spel’ bezig.

 

 

kerkelijk jaar.jpg

 

 

Sterke tijden, zwakke tijden
In de verschillende periodes van het kerkelijk jaar worden verschillende aspecten van geloof extra belicht.

Bij dit alles worden twee sporen gevolgd. dat van het Leven, de Dood en
de Verrijzenis van Jezus en dat van de verhalen van het joodse volk van God.
Deze twee sporen vinden we in de Bijbel, de (heilige) Schrift.

Voorbereidingstijd
De sterke tijden hebben een voorbereidingsperiode: Advent, 40-Dagentijd (vroeger Vasten of vastentijd genoemd) of een tijd van bijzondere aandacht: de Paastijd, die uitloopt op Pinksteren. Ze zijn gericht op de vier “Hoogfeesten”. Ook Hemelvaart is een Hoogfeest, 40 dagen na Pasen en 10 dagen vóór Pinksteren.Advent en Kerstmis

De Advent is de voorbereidingstijd voor Kerstmis. Met kerst vieren we de geboorte van Jezus. Dit is de vervulling van de oude belofte van God dat er een redder zou komen die een einde maakt aan alles wat menselijk en menswaardig leven onderdrukt en dwarsboomt.

Lees verder ►

Veertigdagentijd

Vroeger werd de veertigdagentijd aangeduid als de Vasten. Vasten is het doelbewust afzien van voedsel of andere geneugten, om zo ontvankelijker te worden voor de boodschap van Gods liefde.

Lees verder ►

Goede week en Pasen

In de Goede Week (dit is de week die voorafgaat aan Pasen) herdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. Met Pasen vieren Christus’ Verrijzenis uit de dood.

Lees verder ►

Hemelvaart en Pinksteren

Met Hemelvaart gedenken we dat Jezus ten hemel is opgestegen en met Pinksteren gedenken we het neerdalen van de Geest over de apostelen.

Lees verder ►