Goede week en Pasen

125914229_178830004a_o.jpg In de Goede Week (dit is de week die voorafgaat aan Pasen) herdenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. Met Pasen vieren Christus’ Verrijzenis uit de dood.

Voor algemene informatie over de Goede Week en Pasen zie: www.katholieknederland.nl of www.wikipedia.org