Werkorganisatie

Organogram

De Congregatie is een levende organisatie en steeds in beweging. Dit betekent concreet; de zusters worden ouder, zijn nog op allerlei manieren betrokken bij kerk, wereld en maatschappij, maar moeten zich ook op een aantal terreinen geleidelijk aan steeds meer laten ondersteunen door lekenmedewerkers.

Lees verder ►

Missie en dienstverlening

De werkorganisatie biedt ondersteuning, onder andere zorgondersteuning aan de zusters van de Congregatie. De zorg en de zorgvisie raken aan de oorsprong van de Congregatie. De Congregatie heeft (samen met de vele andere Congregaties) aan de wieg gestaan van de zorg in Nederland.

Lees verder ►

Opbouw werkorganisatie

Op 1 januari 2021 zijn er 36 medewerkenden in dienst van de Congregatie, omgerekend in volledige dienstvervanden zijn dat 18,64 fte's. 

Lees verder ►

Ondersteuning in de zorg

Het wonen en zorgen voor elkaar is tot op de dag van vandaag het kenmerk van het gemeenschapsleven van de zusters, dat uitmondt in een thuissituatie voor iedere zuster binnen haar woonvorm in de congregatie. Ondersteuning in de zorg wordt gegeven op een aan de persoonlijke omstandigheden van iedere zuster aangepaste wijze.

Lees verder ►

Er zijn momenteel geen vacatures