Organogram

De Congregatie is een levende organisatie en steeds in beweging. Dit betekent concreet; de zusters worden ouder, zijn nog op allerlei manieren betrokken bij kerk, wereld en maatschappij, maar moeten zich ook op een aantal terreinen geleidelijk aan steeds meer laten ondersteunen door lekenmedewerkers.
Sinds juli 2012 wordt de werkorganisatie, bestaande uit alle medewerkers bij de Congregatie in dienst, aangestuurd door een Manager Werkorganisatie.

De Congregatie wordt steeds kleiner en ook de werkorganisatie is aangepast op wat er nog nodig is. 

Sinds 1 juli 2018 ziet de werkorganisatie er als volgt uit. 

 0rganogram.JPG