Ondersteuning in de zorg

ondersteuning.jpg Het wonen en zorgen voor elkaar is tot op de dag van vandaag het kenmerk van het gemeenschapsleven van de zusters, dat uitmondt in een thuissituatie voor iedere zuster binnen haar woonvorm in de congregatie. Ondersteuning in de zorg wordt gegeven op een aan de persoonlijke omstandigheden van iedere zuster aangepaste wijze.
Daarbij is er aandacht voor lichamelijke, geestelijke, sociale en religieuze aspecten. Iedere zuster is een unieke persoon waarbij deze vier levensgebieden te onderscheiden zijn. Zij zullen daarom mede het aanbod van zorgondersteuning bepalen.

 
De ondersteuning wordt gegeven:

  • de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL)      
  • persoonlijke verzorging 
  • psychosociale begeleiding en aandacht voor het religieuze leven      


Onplanbare zorg wordt geboden door de eigen zorg-medewerkenden, maar alle planbare zorg wordt geboden door de wijkzorg.