Gezondheidszorg

In de zestiger jaren leidde de congregatie verpleegsters, zieken- en bejaardenverzorgsters op. Daarnaast blijkt dat de congregatie op dat moment ook zorg en opvoeding biedt in internaten voor zwakbegaafde of verstandelijk gehandicapte kinderen aan 131 jongens en 582 meisjes. Daarnaast biedt de congregatie op dat moment onderdak aan 564 mannen en 717 vrouwen in bejaardenhuis of pension. verz_zkh.jpg

Het verplegen van zieken, zwakbegaafden en bejaarden werd vanaf 1844   -naast het geven van onderwijs- de tweede belangrijke taak voor de congregatie. In dat jaar werd door de congregatie in Schijndel het eerste gasthuis opgericht. De congregatie creëerde voorzieningen die voor veel mensen (vooral arme mensen, met in die tijd veel kinderen) niet te betalen waren. Later werden ook in andere plaatsen gasthuizen, bejaardenhuizen en internaten opgericht. De bekostiging van de gasthuizen (ziekenhuizen), bejaarden-huizen en internaten werd later overgenomen door de Rijksoverheid. De instellingen en ziekenhuizen werden door de congregatie vervolgens overgedragen aan stichtingen. De zorg werd overgenomen door leken (verpleegkundigen, ziekenverzorgsters, groepsleiding, enz.).

De door de zusters opgestarte gezondheidszorg gaat door!
 
Klik hier voor een overzicht van de zorginstellingen die opgericht zijn door de Congregatie.