Spiritualiteit

Het gebedsleven en de spiritualiteit van de zusters krijgen gestalte in de communiteiten en andere woonvormen waarin zij verblijven. Het bijzondere van actieve religieuzen (in tegenstelling tot contemplatieve, beschouwende religieuzen) is de nauwe band die zij beleven tussen het gebed en het leven/werken binnen de samenleving. gebed.jpg
kandelaar_beijers.jpg In het werken voor anderen, vooral de armen, zoeken zij een direct contact met Christus. In het bidden voelen zij zich verbonden met de mensen voor wie zij zorg hebben en daarin met God. En in het leven in gemeenschap beleven zij een verband waarvan ook God op een verborgen manier deel uitmaakt. Klik hier om kennis te maken met de teksten uit de Constituties over geloften.

Naast persoonlijk gebed kennen de zusters allerlei vormen van liturgische vieringen, gezamenlijk gebed, bijbelstudie, meditatie en retraite. Daarnaast worden goede doelen gesteund als voortzetting van de liefdewerken.

De vorm en inhoud van het gemeenschappelijk gebed staan minder vast dan vroeger en verschillen per communiteit. Hoewel na het Tweede Vaticaans Concilie (1968) aanpassingen werden aangebracht met méér ruimte voor een eigen levenswijze, is het gemeenschapsleven binnen de congregatie belangrijk gebleven. De congregatie als geheel en de communiteiten of groepen binnen de congregatie kennen een stelsel van regels en gewoonten, die zijn gebaseerd op de geloften die alle zusters hebben afgelegd. De geloften van armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid geven richting aan de structuur en cultuur van de congregatie.