Constituties en Directorium

De Zusters van Liefde van Schijndel vormden en vormen een actieve congregatie, een gemeenschap van vrouwen bewogen door barmhartigheid, die hun leven in dienst stellen van de armen en de zieken. De Franse priester Vincent Depaul is daarbij het grote voorbeeld.

constituties.jpg Voor de Zusters van Schijndel zijn de Constituties  (= leefregel) voor het eerst goedgekeurd in juni 1845 (door de Apostolisch Vicaris van 's-Hertogenbosch). Later zijn die Constituties nog verschillende keren veranderd, als het ware meegegroeid met het leven van de zusters en het toenemen en weer afnemen van de omvang van de zustergemeenschap.

De leefregels gaan over het doel, de grondvorm en de basishoudingen van een liefdezuster, de geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid, de onderlinge verhoudingen en over de dag-, week- en maandorde.

Bij Vincentius en bij de liefdezusters staat liefde (barmhartigheid) centraal, met als belangrijke andere deugden: eenvoud, nederigheid, gehoorzaamheid en geduld.