Doel en status van de Congregatie

Onderstaand vindt u het doel en status van de congregatie zoals beschreven in de constituties.
 
1. Het meer leefbaar maken van de wereld is
de opdracht waar alle mensen voor staan.
Aan deze leefbaarheid willen wij,
leden van de Congregatie Zusters van Liefde
van Jezus en Maria, Moeder van Goede Bijstand,
gevestigd te Schijndel, meewerken vanuit
het evangelie van Jezus Christus.
Daarom willen wij Christus op de voet volgen in het
bouwen aan het Koninkrijk van God in deze wereld
onder leiding van Zijn Geest. In vrijheid kiezen wij
ervoor, door de professie, om als religieuzen in
trouwetoewijding te leven.
Als Zusters van Liefde leggen wij ons toe op de
speciale leer van Christus, dat de liefde
voor God tegelijkertijd liefde voor medemensen
betekent en we brengen dit tot uiting in een
leven van gebed en inzet voor anderen.
 
Afbeelding 004.jpg
2. Het doel van onze religieuze gemeenschap is:
- ons te laten vormen op de weg van Jezus Christus
- in verbondenheid met Hem,
  staande in Zijn traditie,
  samen te werken aan een betere wereld.
We kiezen voor een bewuste toekeer naar de armen
vanuit de spiritualiteit van Vincent Depaul.
 
3.

Om aan dit doel te werken leggen we ons toe op
gebed en studie en directe aanpak in concrete noden.
In de tekenen van de tijd,in de ontwikkelingen van
Kerk en maatschappij trachten we die noden te verstaan.

 

4. Moge zodoende in onze Congregatie groeien een geest
van eenvoud,rechtvaardigheid en liefde,
trouw en barmhartigheid.

5. Het is onze roeping en onze persoonlijke keuze om binnen de Congregatie
dit levensontwerp te verruimen en te verdiepen.
Het is onze deelname aan de dienst van de Kerk in deze wereld
   
Status van onze Congregatie

6. Onze Congregatie ontving de eerste goedkeuring van haar
Constituties en Algemene Regels
op 24 juni 1845 van Henricus den Dubbelden,
Apostolisch Vicaris van 's-Hertogenbosch.
De eerste pauselijke goedkeuring van
onze Constituties was gedateerd op
27 mei 1881 door Paus Leo XIII.
Een Congregatie met pauselijk recht heeft
rechtspersoonlijkheid binnen de Kerk en
is daardoor gesteld onder het gezag van de Paus,
zowel de Congregatie als de individuele leden
(Canon 590).
Als een Congregatie, die op zich neemt de
dienst aan God en de wereldkerk,
staan wij ook onder het gezag van de plaatselijke
bisschoppen in wier bisdommen we werken,
als het gaat over het uitoefenen van ons
apostolaat.