Links

Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
Via de site van de Konferentie Nederlandse Religieuzen krijgt u de gelegenheid kennis te maken met de religieuze instituten in Nederland en de vele activiteiten en organisaties die van hen uitgaan of nauw met hen verbonden zijn. Daarnaast vindt u informatie over de landelijke organisaties van en voor religieuze instituten.
 

Heemkundekring Schijndel

De heemkundekring heeft een uitgebreide website met info over Schijndel en ook over de zusters. Klik hier

De zusters in de oorlog klik hier 

De archiefcollectie van de zusters klik hier


Kloosters startpagina
Deze startpagina geeft een overzicht van kloosters en eigentijdse religieuze instituten. Tevens kunt u informatie vinden op het gebied van religie, retraite, spiritualiteit etc.
 

Vereniging Hoogstraatgemeenschap Eindhoven
De vereniging Hoogstraatgemeenschap is een gemeenschap van enkele zusters en leken die elkaar stimuleren om geloven en doen / evangelie en politiek / gebed en maatschappelijk engagement in een eenheid te beleven.
De groep is gehuisvest in een voormalig kloosterpand en school van de congregatie en biedt mede onderdak aan een aantal organisaties, waaronder Emmaus
, Vluchtelingen in de knel, de Orthodoxe kerk H. Nektarios, Omslag en nog enkele andere organisatie.
Meer informatie treft u aan op de site van de Hoogstraatgemeenschap.
 
Katholiek Nederland
Katholiek nieuws,
officiële publikaties en basisinformatie over het katholieke geloof.
 
Open Kloosterdag
Informatie over de open kloosterdag.
 
Titus Brandsma Instituut
Het Titus Brandsma Instituut is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat, overeenkomstig de aard van spiritualiteit, wetenschappelijk en toegepast onderzoek verenigt.
 
Stichting Leerhuis en Liturgie
De Stichting Leerhuis & Liturgie werd in 1980 opgericht door onder andere Huub Oosterhuis met als doel de studie van de Joodse Schrift en de christelijke bijbel te bevorderen.
 
Dare2go - Edukans
Dare2Go (voorheen Jongeren & Missie) is een organisatie waarbij de ontmoeting met mensen en culturen centraal staat. De manier waarop missionarissen zich inzetten voor een betere wereld vormt een belangrijke inspiratiebron voor hen.
 
Mensen met een Missie
Mensen met een Missie (voorheen CMC) is de katholieke missionaire ontwikkelingsorganisatie. Mensen met een Missie financiert kleinschalige projecten, die kwetsbare groepen ondersteunen en die bijdragen aan een maatschappijgerichte kerk. Ze bemiddelt bij de uitzending van missionaire werkers die sterk betrokken zijn bij de strijd van de 'gewone' man of vrouw.
 
Zinweb
Trefpunt voor zingeving en inspiratie. 
 

Catechesehuis
Op deze site vindt u een verzameling gebeden voor de lente: Vasten, Palmzondag, Goede Week, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen enz.
 
Henk Beijers archiefcollectie
Op deze site vindt u de archiefcollectie van Dhr. Henk Beijers. Hij is o.a. de schrijver van de stukjes "Uit de kloosterarchieven van onze zusters" die in het Schijndels Weekblad verschijnen.
 

BHIC        Brabants Historisch Informatie Centrum
Het BHIC heeft een omvangrijke website gelanceerd: ‘Wierook, wijwater & worstenbrood', die geheel gewijd is aan het Roomse leven in Brabant.

Dagelijkse gedachte
Sta even stil bij de zin van uw bestaan. Dagelijks treft u hier een gedachte aan die u voor uzelf kunt houden of kunt delen met familie, vrienden en collega's.

Ministerie van Vrede
In de Vredesweek staat Nederland een week lang stil bij oorlog en vrede. Heel veel lokale en landelijke vredesgroepen organiseren een veelheid van activiteiten om het belang van vrede en de noodzaak van de strijd tegen oorlog onder de aandacht te brengen.