Missie van de werkorganisatie

De werkorganisatie heeft als primair doel het bieden van hoogwaardige ondersteuning aan de Congregatie van de Zusters van Liefde.
Deze ondersteuning wordt gegeven op een wijze die recht doet aan de persoonlijke omstandigheden van iedere zuster en tegelijkertijd aan het gemeenschapsleven van de communiteit en de Congregatie waarvan zij deel uitmaakt en waarvan de basis in de Constituties is vastgelegd.
Daarbij is er aandacht voor lichamelijke, geestelijke, sociale en religieuze aspecten.
De ondersteuning wordt geboden op het terrein van wonen, facilitaire dienstverlening en het bieden van verzorging en begeleiding aan het dalende aantal zusters van de Congregatie.
Een beleid dat uitgaat van inkrimping van de werkorganisatie maar gericht is op continuïteit.
De werkorganisatie wil staan voor saamhorigheid tussen zusters en medewerkenden en optimale samenwerking tussen medewerkenden onderling.
De werkorganisatie streeft een gezamenlijke beleidsontwikkeling binnen de congregatie na, met respect voor de diversiteit van de zustergemeenschap en de eigen cultuur per kloostergemeenschap.