curacao

Op 14 juli 1920 vertrokken de eerste 7 zusters van Liefde uit Schijndel per boot naar Curaçao. Na een lange reis arriveerden ze op 1 augustus 1920 in Willemstad.
Onder plechtig klokgelui werden ze op 9 augustus ontvangen in Santa Rosa waar het werk al op hen wachtte.
Het eerste liefdewerk: onderwijs geven op de school in Santa Rosa werd meteen opgepakt en de zusters gingen direct aan de slag.
Onderwijs geven werd het belangrijkste liefdewerk; het werkterrein breidde zich echter heel snel uit en de zusters namen dan ook al vrij vlug de zorg voor de voogdijkinderen op zich.

De beginperiode was voor de zusters erg zwaar; ziektes en tegenslagen kwamen op hun weg. Maar toch hielden ze stand en geleidelijk aan kwamen er meer zusters om de liefdewerken te ondersteunen. Daardoor konden ook de activiteiten uitgebreid worden en verbreedden de zusters haar horizon op het eiland. Er werden meerdere kloosters opgericht o.a. in Montagne en ook daar werd het onderwijs aan kinderen de hoofdtaak.
Naast de zorg in kleuterscholen, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs werden de zusters ook steeds meer betrokken bij het parochiewerk in Groot Kwartier, Santa Rosa, Montagne, Pietermaai en Steenrijk.
10Scannen0025.jpg

 

 


De zorg voor de armen en minstbedeelden kwam bij de zusters op de eerste plaats. Veel aspecten van het leven van mensen kregen aandacht en zo mochten de mensen daadwerkelijke nabijheid van zusters ervaren.
Met de ontwikkelingen in kerk en maatschappij in de jaren 1970 – 1980 kwamen er ook veranderingen in de werkzaamheden van de zusters en gingen ze zich steeds meer toeleggen op pastoraal werk en jeugdwerk in de verschillende parochies.

Zo waren zusters o.a. betrokken bij / zorgden voor:
Bijbellessen voor jong en oud, voorbereiding voor eerste communie en vormsel, de jeugdbeweging, het catechetisch centrum, het bezoeken van vrouwelijke gevangenen, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding, aandacht voor de zieken en sociaal zwakken in hun omgeving. En zo zijn nog veel meer aandachtsgebieden op te noemen.
Zusters woonden en leefden dichtbij en samen met de bevolking van Curaçao. Gedragen door de religieuze gemeenschap maakten ze zich op veel plaatsen en t.b.v. veel mensen dienstbaar.

In totaal kwamen in de voorbije jaren 77 zusters uit Nederland naar Curaçao om hun beste krachten te geven aan het volk van Curaçao, van klein tot groot.

Op 15 juli 2009 namen de laatste 4 zusters definitief afscheid van het eiland en trokken weg naar Nederland, naar Schijndel.
De plaats waar zij zich aansloten als lid van de zustergemeenschap Congregatie Zusters van Liefde zal ook de plaats zijn waar zij samen met alle zusters die in Nederland wonen en leven de weg naar toekomst gaan.

01Scannen0030 (Custom).jpg