KYM Indonesia

In 1928 vertrokken de eerste Zusters van Liefde uit Schijndel naar Sumatra – Indonesia.
In 1990 werd de Indonesische tak van de congregatie autonoom en ging KYM als zelfstandige congregatie verder. De periode is ruwweg in te delen in de volgende fases.

1928 – 1942:                                                           begin en opbouw, klik hier voor een tekst uit het archief van de congregatie waarin de aankomst op Sumatra, in Bagan si-api-api beschreven wordt.
1942 – 1947: Jappenkamp Sumatra en Beschermingskamp Medan
1947 – 1990: uitbreiding en groei. Vanaf de jaren vijftig worden de deuren opengezet voor jonge Indonesische vrouwen, die zich aangetrokken voelen tot een leven als Zuster van Liefde.
1983: de laatste Nederlandse zusters vertrekken uit Indonesia en de Regio Indonesia wordt bestuurd door landeigen zusters, die nog wel onder de algehele verantwoordelijkheid van het algemene bestuur in Nederland vallen.
19 november 1990: door de Paus in Rome wordt de autonomie goedgekeurd en gaat KYM verder als zelfstandige congregatie met de naam Kongregasi Suster Cintakasih dari Yesus dan Maria Bunda Pertolongan Baik, afgekort KYM.

 

Onderstaand een overzicht van de in Sumatra opgerichte vestigingen.

 

 

Datum

Plaats

Doel

aantal zusters waarmee men begonnen is

1 april 1928:

Bagan si-api-api

onderwijs

4

30 mei 1929

Kota Radja

onderwijs

5

16 januari 1933

Pematang Siantar,

st. Laurentius

onderwijs, internaat en pastoraat

4

1942 - 1947

Jappenkamp en beschermingskamp

 

 

Na de oorlog gaat men niet terug naar Bagan si-api-api en Kota Radja

 

 

 

13 november 1951

Palipi

st. Maria

onderwijs, polikliniek, ziekenhuis en kraamkliniek

4

1 november 1963

Parapat

Capri

seminarie en pastoraal

4

15 augustus 1967

Lubuk Pakam

Emaus

poli- en kraamkliniek

onderwijs

2

1 oktober 1976

Aek Kanopan

st. Theresia

leven tussen en met de bevolking

internaat en voorlichting

5

27 juli 1979

Aek Nabara

Betanie

pastoraal en ontwikkeling van de bevolking

2

14 september 1979

Lawe Deski

experiment: kerk present stellen in aandacht voor zieken en melaatsen

2

opgeheven

2 oktober 1985

9 december 1985

Duri Riau

st. Joseph

 

3

6 augustus 1986

Pematang Siantar

RS Harapan

ziekenhuis

 

1 augustus 1989

Pematang Siantar

Juvenaat Nazareth

 

 

13 juli 1988

Rantau Parapat

Antonius van Erp

middelbare school

3

augustus 1989

Pematang Siantar

Mieke de Bref

generaal huis voor Indonesia

 

In 1990 wordt KYM autonoom en gaat als zelfstandige congregatie verder.

De zusters blijven zoeken naar nieuwe werkgebieden en richten nog werken op in Timor, Palan Sikakap, Pematang Siantar, Manatuto, Jakarta en Medan
In 2003 is bij gelegenheid van de viering van het 75-jarig jubileum van de aanwezigheid van de Zusters van Liefde van Schijndel in Indonesia een brochure uitgegeven waarvoor door de toenmalige algemene overste zuster Truus Sonder een voorwoord is geschreven. Klik hier voor de volledige tekst van het voorwoord

Bij diezelfde gelegenheid is aan alle zusters in Nederland en Indonesia een mooie kaart gestuurd met de afbeelding van een ikoon en een Nederlandse en Indonesische tekst. Klik hier om de kaart en de tekst te bekijken.

 

kaart_sumatra.gif   Scannen0019.jpg