Vincentius

Het werken van de congregatie is bewust gericht op de (kans) armen en vertrekt vanuit de levensvisie van Vincent Depaul, de grote sociale werker van Frankrijk in de 17e eeuw, die later heilig is verklaard onder de naam Sint Vincentius. Hij stichtte in de zeventiende eeuw zelf gemeenschappen en heeft veel negentiende-eeuwse congregaties (zoals de Zusters van Liefde te Schijndel) geïnspireerd om zich zijn geest eigen te maken.

Het meest centrale punt in de geest van Vincentius is, dat hij de liefde tot God en de liefde tot de mensen, die theoretisch een liefde zijn ook praktisch tot een eenheid maakte: hij beminde God in de mensen. Zijn liefde tot God incarneerde zich in doen, in goed doen aan de anderen. "Laten wij God beminnen met de kracht van onze armen en in het zweet van ons aanschijn"
vincentius.jpg

 Van dit punt uit wordt heel zijn spiritualiteit doorzichtig:  

 

Enkele afbeeldingen

lourdes.jpg    glas_vincentius.jpg     richelieu.jpg

 

vincentius_dood.jpg