Onderwijs

De congregatie heeft in de loop van de jaren heel veel gedaan voor de opgroeiende jongeren, vooral voor de vrouwelijke jeugd. Pastoor van Erp was zeer vooruitstrevend, om in die tijd met bijzonder onderwijs in Schijndel te beginnen. Het aantal zusters dat in staat was onderwijs te geven nam vrij snel toe, waardoor ook de aanvragen van andere dorpen gehonoreerd konden worden, eerst alleen in Brabant, later ook daarbuiten. kweekschool.jpg

Bij het 125-jarig bestaan van de congregatie treffen we in een publicatie een opsomming aan, die een indruk geeft van de omvang van het door de zusters verzorgde onderwijs in 1961 en de enorme groei sinds 1836.     

“Meer dan 1.000 leerlingen op hun huishoudschool (extern), ruim 250 meisjes (in- en extern) aan hun Schijndelse u.l.o.-school, ruim 140 meisjes aan hun Schijndelse Kweekschool; op hun kleuterscholen hebben zij meer dan 3.800 meisjes en bijna 3.800 jongens en hun lagere scholen worden door niet minder dan 13.413 meisjes bezocht.
De huishoudscholen buiten Schijndel tellen 2.262 leerlingen en de cursussen 1.503; meer dan 1.000 leerlingen bezoeken u.l.o.-scholen en zij hebben 134 leraressen middelbaar onderwijs, 112 kleuterleidsters en 97 verpleegsters in opleiding”      
 
Nu is de situatie zo, dat de congregatie de in het verleden opgerichte scholen heeft overgedragen aan de desbetreffende schoolbesturen. De bekostiging van de scholen is geheel overgenomen door de Rijksoverheid. Het geven van het onderwijs geschiedt ook niet meer door zusters, maar door leken-leerkrachten, in dienst van de nu zelfstandige schoolbesturen.

Het door de zusters opgestarte onderwijs gaat door!
Klik hier voor meer informatie over de geschiedenis van de Schijndelse scholen.